Betegelégedettség

Főoldal 5 Betegelégedettség

Kedves Páciensünk!

Kérjük, segítse az betegellátás színvonalának fejlesztését tapasztalatai és véleménye megosztásával!

Az igénybe vett Misszió szolgáltatás szempontjából releváns kérdőívet kitöltve hozzájárulhat munkánk jobbá tételéhez.

Kérdőívek

Cél

Az eljárás célja az intézményben ellátott betegek véleményének megismerése a nyújtott szolgáltatásokról (orvosi-ápolási szakmai munka, emberi magatartás, hozzáállás, beteg jogainak érvényesítése, infrastrukturális háttér, szolgáltatás).

Érvényességi terület

Az eljárás érvényessége kiterjed az intézmény járó- és fekvőbeteg szakrendeléseire, fektető-megfigyelő részlegére valamint egyéb, a betegeknek nyújtott szolgáltatásokra.

Fogalommeghatározások

Globális vizsgálat

A betegek általános véleményét, elégedettségi szintjét felmérő vizsgálat, melynek elsődleges célja, hogy az intézmény külső összehasonlításokra alkalmas adatokkal rendelkezzen.

Analitikus vizsgálat

Elsősorban a szolgáltatás minőségének fejlesztését segítő, az egyes szolgáltatási folyamatokat, mozzanatokat külön-külön vizsgáló eljárás.

Társadalmi Testület

A Misszió Egészségügyi Központ működését felügyelő, véleményező, a modellhez csatlakozott települések önkormányzatainak, iskoláinak, civil szervezeteinek, egyházainak képviselőiből álló testület.

Folyamatleírás

Az analitikus betegelégedettség vizsgálat eredményeinek elemzése és értékelése az egyes szolgáltatás elemekre vonatkozó vizsgálatok befejezését követően. A vizsgálatok eredményeinek összesítő elemzését és értékelését negyedévente végzi el a minőségügyi vezető a szolgáltatás minőségének folyamatos nyomonkövetése céljából. Az eredmények feldolgozása jó alapot teremt a szolgáltatásminőség javításához, az orvosok bérezésének és az asszisztencia jutalmazásának minőség alapján történő differenciálásához.

A globális betegelégedettség vizsgálatok eredményének értékelésére havonta kerül sor. Az értékelés végrehajtásáért az ügyvezető igazgató a felelős.

Betegelégedettség vizsgáló kérdőív összeállítása és jóváhagyása

Mind a globális (járó- és fekvőbeteg), mind az analitikus betegelégedettségi kérdőívek megszerkesztése a minőségügyi vezető feladata. Az elkészített kérdőívet az ügyvezetőn igazgató hagyja jóvá, az orvos igazgató, az ápolási igazgató és a minőségügyi vezető, valamint a globális kérdőív esetében a Társadalmi Testület véleményének kikérésével.

A betegelégedettségi kérdőívek jóváhagyott példányát a minőségügyi vezető őrzi meg.

A Betegelégedettség vizsgálatának menete

A betegelégedettség vizsgálatokat a kommunikációs asszisztens és a Rehabilitációs Osztály operatív vezetője végzi. A kommunikációs asszisztens és az operatív vezető feladata a kérdőívek kiadása, a betegek tájékoztatása a vizsgálat céljáról, arról, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. Abban az esetben, ha a beteg a felmérőlap kitöltésében fizikailag akadályoztatva van, a kitöltésben segítséget nyújtanak, ha ezt a beteg igényli.

A megválaszolt kérdőíveket a vizsgálat végén a recepciónál (fdsz ás I. emeleti) elhelyezett kérdőívgyűjtő ládákból begyűjtik. A vizsgálat pontos időrendjét, módját részletesen a Betegelégedettség rendjéről szóló szabályzat tartalmazza.

A betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása, értékelése

A kitöltött kérdőívek adatait a kommunikációs asszisztens számítógépen rögzíti, majd összesíti és feldolgozza (számszerűen és grafikusan). A feldolgozott adatok elemzése, értékelése szakrendeléseként illetve szolgáltatási elemenként, majd intézeti szinten történik. Az elemzést, értékelést az ápolási igazgató végzi, melyet írásos formában megküld az ügyvezető igazgatónak. A felmérések eredményeiről tájékoztatja a munkatársakat, valamint felhasználja azokat a bérezési és jutalmazási rendszer kialakításakor.

A szükséges helyesbítő, megelőző tevékenységek lefolytatása az ME 14-01 eljárás szerint történik.