A Misszióról

Főoldal 5 A Misszióról

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ 1999. január 3-án nyitotta meg kapuit dr. Somody Imre és Veresegyház Önkormányzatának képviseletében Pásztor Béla polgármester úr összefogásának köszönhetően. Az alapítók célja olyan köz finanszírozott egészségügyi szolgáltató létrehozása volt, ahol a környék lakossága kellemes körülmények között, magas színvonalon, jól szervezett ellátást kap.

2006. január elsejétől a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ 100%-ban önkormányzati, majd 2012. május 1-jétől állami tulajdonba került, 2015. április 1-től gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik.

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ egyik fő tevékenysége a járóbeteg szakellátás. A kezdetekben 21, ma már 23 féle szakmában biztosítunk ellátást, valamint a nappali megfigyelő részlegen és fizioterápiás egységünkben. Másik fő tevékenységünk a rehabilitáció. Rehabilitációs osztályunkon 18 ágyon mozgásszervi és 12 ágyon központi idegrendszeri rehabilitációt végzünk. A mozgássérültek és az agysérültek egyéni terápiájának lényege a speciális szakterületek képviselő által alkotott munkacsoport (konduktor, gyógytornász, logopédus, fizikoterapeuta, ergoterapeuta, neuropszichológus, gyógymasszőr) együttes munkája.

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ biztosítja a veresegyházi térség hét településének lakosai számára az alapellátási ügyeletet munkaidőn túl. A Misszió részt vett az 1999. és 2007.-között működő Irányított Betegellátási Rendszer szervezésében, melyben 174 háziorvos és a hozzájuk tartozó 240 000 lakos számára végzett szervezőmunkát.

2007. szeptembertől egynapos sebészet keretében végzünk beavatkozásokat sebészet, érsebészet, ortopédia, traumatológia, szemészet szakmákban és plasztikai sebészet szakmában. A teljes műtéti kivizsgálás intézményünkben biztosított. A szervezés folyamatát esetmenedzser bonyolítja.

Minőségbiztosítási rendszert 2009.-től működtetünk. Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 változat – Egészségügyi Közlöny 2019. LXIX. évfolyam 17. szám (2019. 10. 16.) előírásai szerinti minőségirányítási rendszert működtet a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg- ellátás, általános diagnosztika, általános vezetési és támogató folyamatok területén.

A tanúsítási okirat érvényes: 2021. 11. 25. – 2024. 11. 24.

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ küldetései

Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulunk mind közvetlen, mind tágabb értelemben vett környezetünk jobbá tételéhez.

Igyekezetünk kiterjed arra, hogy a környéken élő polgárokban felelősségteljes magatartást alakítsunk ki a saját és mások egészségének védelme iránt, valamint megnyerjük együttműködésüket közös céljaink megvalósításához.

Sikerességünk mércéje, ha modellértékű rendszerünk létrehozásával és működtetésével hozzá tudunk járulni a magyar egészségügy nagy kihívásaira adandó válaszokhoz.

Szemléletváltással nagymértékben az emberi kapcsolatokra építő, átfogó, magas szakmai színvonalú ellátást hoztunk létre, amely hatékony módon vezet a gyógyuláshoz, egy teljesebb élethez.

Zártan értelmezett egészségügyi szerepvállaláson túl olyan programokat valósítunk meg, melyek hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, s így egy aktívabb, jobb minőségű élethez.

Igen fontos, hogy olyan munkahelyi légkört alakítsunk ki, melyben a résztvevők azonosulnak a közös célokkal, felelősséget éreznek és vállalnak a rájuk bízott lakosság egészségi állapotának jobbításában és ezen célok megvalósulása érdekében maximális elkötelezettséggel működnek együtt.

Óriási jelentőségét és felelősségét érezzük annak, hogy új szellemiségű intézményünk befolyásolással bír az egyéni és csoportos kapcsolatokra, a helyi kisközösségekre, a civil szerveződések létrejöttére és működésére, melyeknek komoly összetartó, védő és megtartó hatása van.